• 1
  • jquery slideshow
  • 3
slideshow javascript by WOWSlider.com v7.7

سیم یا کابل نیمه افشان چیست

سیم یا کابل نیمه افشان چیست

برای سطح مقطع های بالاتر از 6 میلی متر مربع که به علت پاره ای از موارد نمی خواهیم از سیم افشان استفاده کنیم. گونه ای دیگر از هادی به نام سیم نیمه افشان ( یا کابل نیمه افشان ) وجود دارد. سیم نیمه افشان ( یا کابل ) در واقع تک رشته نبوده و از مجموعه از مفتول های تابیده شده در هم تشکیل شده است. به همین دلیل این گروه از سیم ها را می توان در دسته ای مابین افشان و مفتولی دسته بندی نمود. حداقل قطر مفتول های تابیده شده در کابل نیمه افشان ( یا سیم ) از 1.04 برای سایز 6 شروع شده و تا 2.85 برای سایز 400 متغیر است. ( این مورد در سیم یا کابل افشان بین 0.25 تا 0.5 میلی متر مربع می باشد. ). به عنوان مثال یک سیم با سطح مقطع 35mm2 در نوع نیمه مفتول از 7 رشته با قطر 2.52 میلی متر ساخته شده است ( به عنوان یک استثنا، سایز 35 را می توان از تاباندن 19 رشته با قطر 1.53 نیز به دست آورد. ) این در حالی است که برای ساخت همین سایز از نوع افشان به 278 رشته با قطر 0.4 میلی متر نیاز می باشد. اطلاعات کامل از سیم های مفتولی ( یا کابل ) تک رشته، در بخش سوم از جدول پیوست، قابل مشاهده می باشد.