• 1
  • jquery slideshow
  • 3
slideshow javascript by WOWSlider.com v7.7

سیم مفتولی چیست

سیم مفتولی چیست

برعکس مورد اول، از آنجایی که هادی مفمولی معمولا تا سایز 10 ( سطح مقطع 10 میلی متر مربع ) مورد استفاده قرار می گیرد. در بیشتر مواقع تک روکشه بوده و به همین دلیل اسم سیم به آن اطلاق می شود ( کابل دو روکش عایق و زاکت را با هم دارد.). سیم مفتولی تنها از یک رشته تشکیل شده است ( مغز تمام مسی یا آلمینیوم ) و مانند سیم افشان رشته رشته نمی باشد. همانطور که در بخش دوم از جدول پیوست مشخص است، قطر مفتول تک رشته براساس سایز سیم از 1.13 میلی متر (برای سیم سیاز 1 ) تا 3.57 میلی متر ( برای سیم سایز 10 ) متغیر است، به علت خشکی زیاد از حد و عدم قوس پذیری به علت مفتولی بودن و مواردی دیگر، معمولا برای مقاطع بالاتر (سطح مقطع بالاتر از 10 میلی متر مربع ) از این نوع سیم استفاده نمی گردد.